Det är svårt att ta riktigt bra bilder utan en bra förståelse av ISO, slutartid och bländarens förhållande och funktion. De här tre brukar också kallas ”Exponeringstriangeln”. Även om de flesta nya digitala systemkameror har auto-funktioner som automatiskt väljer lämplig bländare, slutartid och ISO-värde, begränsar den automatiska funktionen vad du kan åstadkomma med din kamera. I den här artikeln förklarar vi på ett lättförståeligt sätt hur de tre inställningarna samverkar. Längst ner hittar du en länk till en bra kamerasimulator som du kan använda för att testa hur inställningarna påverkar bilden.

Ofta måste kameran gissa vad den ska ställa in för värden baserat på hur mycket ljus som kommer in genom linsen. Genom att förstå hur bländare, slutartid och ISO arbetar tillsammans kan fotografen ta kontroll över situationen genom att kontrollera kameran manuellt. Genom att veta hur du ställer in kamerans inställningar när det behövs kan du få ut det bästa av din kamera och ta riktigt bra bilder.

Här följer en kort sammanfattning av de tre värdena i Exponeringstriangeln:

Bländare

Bländaren är öppningen i linsen som ljuset går igenom på väg till sensorn inne i kamerahuset. Ju större öppning, desto mer ljus kan komma in till sensorn. Bländaren avgör också skärpedjupet, som är det djup i bilden som är skarp. Om bländaröppningen är liten så blir skärpedjupet stort och om bländaröppningen är stor så blir skärpedjupet litet. Inom fotografering uttrycks bländaren ofta som f-tal (heter även ”fokusförhållande”, eftersom f-talet är förhållandet mellan bländaröppningens diameter och längden på linsen). Exempel på f-tal är f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6 och f/8.0.

ISO

ISO är nivån på hur känslig kameran är för tillgängligt ljus. Det visas normalt som ett tal, där ett lägre tal representerar en mindre känslighet för ljus och ett högre tal innebär mer känslighet. Men en högre känslighet har ett pris. När ISO-värdet ökar så ökar även grynigheten eller bruset i bilden. Exempel på ISO-värden är 100, 200, 400, 800 och 1600.

Slutartid

Slutartiden är tiden som kamerans slutare är öppen för att släppa in ljus till kamerans sensor. Slutartid mäts normalt i bråkdelar av en sekund om den är under en sekund. Långsamma slutartider låter mer ljus flöda in i sensorn och används ofta då det finns lite tillgängligt ljus, t.ex. vid nattfotografering, och snabba slutartider gör att rörelser fångas eller stoppas upp. Exempel på slutartider är 1/15 (alltså en femtondel av en sekund), 1/30, 1/60, 1/125.

 

Hur verkar bländare, slutare och ISO tillsammans för att skapa en exponering?

 

Det är viktigt att veta vad som händer inne i kameran när man tar en bild för att få en bra förståelse om exponering och hur bländare, slutare och ISO påverkar den.

När du riktar din kamera mot ett objekt och trycker på avtryckaren, går objektet igenom kameralinsen som ljus. Om föremålet är väl belyst kommer mycket ljus att flöda in genom linsen, men om du tar ett foto i en mörk omgivning flödar lite ljus igenom linsen. När ljuset går in i linsen passerar det igenom olika optiska element gjorda av glas och efter det igenom linsens ”bländare” (ett hål i linsen som man kan ändra storlek på). När ljuset går igenom bländaröppningen träffar det ”slutaren“, som är ungefär som en rullgardin som alltid är fördragen förutom när man behöver titta ut.

Slutaren öppnas inte under längre tid än en bråkdel av en sekund och släpper då in ljuset till kamerasensorn under en bestämd tidsperiod. Denna tidsperiod kallas ”slutartid” och kan vara extremt kort (så lite som 1/8000 av en sekund) eller lång (upp till 30 sekunder). Sensorn samlar då in ljuset, i den mängd som bestäms av den förutbestämda känsligheten, känd som ”ISO”. Till sist stängs slutaren och ljuset blockeras fullständigt från att nå sensorn.

För att få bilden exponerad, så att den inte är för ljus eller mörk, behöver bländaren, slutaren och ISO-värdet samspela. Vad händer om bländaröppningen är väldigt liten när mycket ljus kommer in genom linsen (t.ex. mitt på dagen då solen skiner)? Då blockeras mycket ljus. Det betyder att kamerans sensor behöver mer tid på sig att samla in ljuset. Vad behöver hända för att sensorn ska kunna samla in mer ljus? Just det, slutaren måste vara öppen en längre tid. Så med en väldigt liten bländare behöver vi mer tid, det vill säga längre slutartid för att sensorn ska kunna samla in tillräckligt med ljus för att få till en bra exponering i bilden.

Vad händer då om bländaröppningen är väldigt stor? Givetvis träffar mycket mer ljus sensorn, så därför behöver vi en mycket kortare slutartid för att bilden ska bli rätt exponerad. Om slutartiden är för lång får sensorn mycket mer ljus än den behöver och ljuset börjar ”bränna” eller överexponera bilden, precis som ett förstoringsglas kan bränna upp ett papper en solig dag. Det överexponerade området i bilden kommer att se väldigt ljust eller helt vitt ut. På motsvarande sätt kan inte sensorn samla in tillräckligt med ljus om slutartiden är för kort, och bilden kommer att bli underexponerad eller för mörk.

Så när kommer ISO-värdet in i leken och vad gör det? ISO är det samma som sensorns känslighet för ljus. Ett lägre tal betyder lägre känslighet och ett högre tal betyder högre känslighet. Om man ändrar ISO-värdet från 200 till 400 så gör man sensorn dubbelt så känslig för ljus. Låt oss säga att vi ställer in bländaren på f/3.5, slutaren på 1/125 och ISO på 200 och tar en bild. Om vi sedan höjer ISO-värdet till 400, så behöver vi hälften så mycket tid för att exponera bilden lika mycket. Det betyder att vi kan ställa in slutartiden på 1/250 och ändå få samma exponering som när vi tog den första bilden. Testa själv med din egen kamera och se om de två bilderna ser lika exponerade eller ljusa ut! Om du sedan ökar till ISO 800, så behöver du halvera slutartiden igen från 1/250 till 1/500.

På det här sättet kan du ta en bild med mindre slutartid genom att höja ISO-värdet, och på så sätt ”frysa” rörelse med din kamera. Men tänk på att det finns en hake med att att höja ISO:n. Ju högre ISO, desto mer brus eller grynighet kommer det bli i bilden.

Det här beskriver i korthet hur bländare, ISO och slutartid samverkar för att skapa en exponering av en bild. Det bästa sättet att lära sig det här samspelet är att gå ut och testa ta bilder med din kamera med olika inställningar. Ett annat snabbt sätt att förstå hur de olika inställningarna påverkar din bild är att leka med en kamerasimulator.

Det här är ett första inlägg i Designeras fotoskola. Följ gärna vår bildblogg genom att prenumerera på nyhetsbrevet eller följa oss i sociala medier!

Lycka till med dina bilder!

Bländare, ISO och slutartid för nybör…

av Designera tid att läsa: 5 min
0